Reglement

 

Algemeen

 • De organisatie is niet verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor schade, ongevallen en/of ziekte, die de deelnemers veroorzaken, resp. overkomen, ongeacht de oorzaak hiervan. Deelname aan de Molenmars betekent dat u hiermee instemt. 
 • Deelname vanaf 12 jaar.
 • De startijden voor beide afstanden is tussen 08:00 en 10:00  uur. 
 • Elke deelnemer is verplicht zich aan- en af te melden op het startbureau. Het startbureau sluit om 17:00 uur. Voortijds moet u zich hebben afgemeld. 

Verkeer

 • Maak bij het lopen gebruik van trottoir of voetpad. Indien een trottoir of voetpad ontbreekt, dan loopt men over het fietspad. Ontbreekt ook een fietspad, dan dient men gebruik te maken van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan. Loopt u op het fietspad of op de rijbaan, loop dan het verkeer tegemoet aan de linkerkant van de weg.
 • Steek veilig over, volg instructies van de verkeersregelaars. Wacht bij verkeerslichten tot u groen licht krijgt.
 • Raadpleeg tijdig en regelmatig de routebeschrijving. Er wordt ook gebruik gemaakt van pijlen op de route. Deze pijlen dienen als hulpmiddel voor beide afstanden. Houd er rekening mee dat pijlen omgedraaid of weggehaald kunnen zijn door onverlaten.
 • Instructies van organisatoren en medewerkers dienen stipt te worden opgevolgd.
 • De auto van de organisatie is herkenbaar aan het bord met het opschrift: ‘Organisatie Molenmars’ op de portieren aan beide zijden.
 • De organisatie is bevoegd om bij wangedrag de startkaart van de betreffende deelnemers in te nemen en hen van verdere deelname uit te sluiten.
 • Nordic walking is toegestaan. Ook rolstoelen mogen worden gebruikt.

Weersomstandigheden

 • Tijdens opkomend noodweer [blikseminslagen, hagelregen, rukwinden enz.] behoort u zo snel mogelijk gedegen onderdak te vinden.
 • Mocht voor de start noodweer op komst zijn, dan behoudt de organisatie zich het recht om de deelnemers later van start te laten gaan of de mars geheel te annuleren uit veiligheidsoverwegingen.

Afval

 • Roken in de molens is verboden [brandgevaar!], evenals het wegwerpen/achterlaten van afval in de natuur. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken of geef het af aan de medewerkers op één van beide molens.
 • Bij beide molens is een toilet aanwezig.

Overigen

 • De deelnemers stemmen er mee in dat de organisatie beelden maakt of laat maken van het wandelevenement en dat de beelden van de wandelaars gebruikt mogen worden in het kader van de publiciteit voor de Molenmars.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Tot slot

 • De organisatie en haar medewerkers wensen alle lopers veel plezier tijdens de Molenmars!